Het Bedrijf

Het bedrijf

In 1953 nam Norbert Claessens het bestaande bouwbedrijf van zijn vader over, dat gevestigd was op het Koningsplein te Moerzeke-Hamme. Het bedrijf was actief als algemene bouwonderneming en voerde hoofdzakelijk herstellingswerken uit in de supermarkten van de Delhaize-keten.In de beginjaren kende het bedrijf een gestage groei. Hoogtepunten uit die periode zijn de verhuis van het bedrijf naar de Molenstraat te Moerzeke-Hamme in 1964 en het aannemen van de rechtsvorm pvba op 4 juni 1966. De firma Claessens telde toen een achttal medewerkers.

 

In de loop van de jaren ’70 en ’80 van vorige eeuw bleef het bedrijf actief als huisaannemer van de Delhaize-supermarkten. Daarnaast werden tal van verbouwingen gerealiseerd in Moerzeke en de onmiddellijke omgeving. Op 20 juni 1986 werd de firma omgedoopt tot Claessens N. bvba.

 

Toen Norbert Claessens de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en bleek dat er binnen de familie Claessens geen interesse bestond om het bedrijf verder te zetten, werd de firma overgenomen door Gilbert Van den Branden, eigenaar van enkele bedrijven in Lier. We schrijven 1986. Sindsdien maakt de firma Claessens deel uit van deze Lierse bedrijvengroep.

 

In 1989 verhuisde de firma Claessens naar haar huidige vestiging in het industrieterrein Zwaarveld te Hamme.

 

Op 27/03/2002 werd de firma Claessens een naamloze vennootschap.Momenteel is Gilbert Van den Branden nog steeds gedelegeerd bestuurder van de firma Claessens NV, die intussen is uitgegroeid tot een KMO met meer dan dertig personeelsleden.

 

Filosofie

In een evoluerende maatschappij waarin tijd steeds belangrijker wordt, wordt meer en meer de nadruk gelegd op een korte uitvoeringstermijn; dit echter wel met behoud van een hoge kwaliteit.

De firma Claessens NV is een dynamische organisatie die de uitdaging wil aangaan om deze – ogenschijnlijk tegenstrijdige – doelstellingen (kwaliteit én snelheid!) toch te verenigen. Claessens NV beschouwt deze  elementen immers beiden als onderdeel van kwaliteit.
Kwaliteit kan dan ook worden beschouwd als sleutelbegrip in de bedrijfsfilosofie van de firma Claessens NV. Hierbij wordt gestreefd naar kwaliteit op technisch, dienstverlenend en maatschappelijk vlak.

 

Technische kwaliteit
De firma Claessens NV wil de uitvoering van de werkzaamheden in eerste instantie laten gebeuren volgens de technische eisen van de klant, de regels van goed vakmanschap en de van toepassing zijnde technische voorschriften, regels en normen. We kiezen er dan ook resoluut voor geen toegevingen te doen op het vlak van kwaliteit van de uitvoering.
Door een kwalitatief goede uitvoering worden naderhand immers herstellingswerken – en dus extra kosten – vermeden.

Om dit waar te maken wordt ook gekozen voor kwalitatief gereedschap, materiaal en materieel, alsook voor degelijk opgeleide arbeiders en projectverantwoordelijken. Hiertoe wordt een doordacht investerings- en opleidingsbeleid gevoerd.
Om deze kwaliteit blijvend te kunnen waarborgen opteert de firma Claessens NV voor een weldoordachte, gestage groei.

Dienstverlenende kwaliteit
We zijn er ons van bewust dat een tevreden klant een goede klant is. Een tevreden klant keert immers terug en zorgt voor de nodige mond-tot-mond reclame. We willen er in de eerste plaats dan ook ‘zijn’ voor de klanten.

Het streven naar klantentevredenheid uit zich in een snelle en correcte communicatie met de klant, een flexibele ingesteldheid, de snelheid van de dienstverlening, een goede voorbereiding van de uit te voeren werken, het respecteren van de uitvoeringstermijnen en planningen (in het bijzonder de start- en einddata), het aanbieden van een correcte prijsofferte en dito afrekening van de uitgevoerde werken.

Maatschappelijke kwaliteit
Gegroeid uit een familiale onderneming draagt de firma Claessens NV het begrip ‘menselijkheid’ hoog in het vaandel. Er wordt dan ook bewust gekozen voor ethisch en duurzaam ondernemen.
Binnen de firma vertaalt dit streven naar een maatschappelijk verantwoord ondernemen zich onder meer in een bijzondere aandacht voor veiligheid en hygiëne op de werkvloer, een correcte opvolging op vlak van ziekteverzuim, arbeidsongevallen en tijdelijke werkloosheid, de voortdurende evaluatie van de eigen werknemers, de kansen tot opleiding (intern en extern) en de mogelijkheden tot inspraak.
De aandacht die hieraan wordt geschonken komt voort uit de overtuiging dat een werknemer maar kwalitatief werk kan afleveren als hij of zij zich goed voelt binnen de firma.

Binnen het bedrijf heerst dan ook de overtuiging dat het streven naar kwaliteit binnen de eigen werking van het bedrijf rechtstreeks zijn invloed heeft op de kwaliteit bij de uitvoering.
Ook op het vlak van kwaliteit in een sociaal-maatschappelijke context willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom wordt er o.a. bijzondere aandacht besteed aan de milieuproblematiek.

 

 

LISP – Liers Sprinklerbedrijf bvba

Brandbeveiliging, erkend sprinklerinstallateur, studie, montage en onderhoud.

K.V.T. – Koel- & verwarmingstechniek NV

NVKoeling en verwarming, alle HVAC toepassingen, installatie en onderhoud.

MCM – Metaal Constructie Construction Métallique bvba

Metalen constructies, laadbruggen, goederenliften, docklevellers, dock shelters, sectionaalpoorten, wheel-locks, balenpersen.

Alibo NV Algemene Lierse Bouwondernemingen

Algemeen bouwbedrijf, schrijnwerkerij en meubelmakerij.

M.I.C. – Marine and Industrial Cleaning Services NV
Algemene onderneming, industriële schoonmaak met hoge druk en vacuümtechnieken, Ultra Hoge Druk-straalwerken, beitsen en passiveren, erkend tankinstallateur, asbestverwijderaar.